Анимация заголовка в Title Bar на JavaScript
Анимация заголовка title с использовнием JavaScript.
<script language="JavaScript">
<!--
var tit = document.title;
var c = 0;

function writetitle() {
    document.title = tit.substring(0,c);
    if(c==tit.length) {
        c = 0;
        setTimeout("writetitle()", 5000)//Пауза для повтора
    } else {
        c++;
        setTimeout("writetitle()", 100)//Скорость вывода по символу
    }
}
writetitle()
// -->
</script>